H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti i trajnosti betona su dodaci do betona ili premazi za zaštitu i popravku betona.  

Kristalizaciona tehnolgija H-Kristal

Zatvara glavne puteve, kojima voda i agresivne hemikalije prodiru u beton i u konačnom rezultatu ugrožavaju dugotrajnost kompaktnosti betonske konstrukcije.

H-Kristal za nove objekte

 H-Kristal M ( mix ) je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu doziranja i time prevazilazi većinu ostalih metoda za hidroizolaciju betona zbog svoje sposobnosti da postaje neodvojivi deo betonske strukture.

H-Kristal M odgovara normi STN EN 934-2 dodatak do betona, maltera i preliva, decembar 2002

U dispoziciji su nezavisne probe proizvoda H-Kristal koje dokazuju jedinstvene osobine u raznim uslovima,uključujući otpornost ns kiseline.hloride,karbonizaciju, posebno zamrzavanju i razmrzavanju, vodonepropustljivosti, sposobnošću zatvaranja pukotina itd.

H-Kristal za popravku betona

Proizvodi H-Kristal su odgovarajući kako za stare tako i za nove betonske objekte kojima je potrebna popravka ili renoviranje. Tipični primeri sanacije H-Kristalom su popravke pukotina, popravke oljuštenog betona i površinska zaštita ili obnavljanje betona upotrebom sistema premazivanja. 

U dispoziciji je uputstvo za povećanje vodonepropustljivosti i trajnosti betona upotrebom H-Kristal-a.  Posetite deo         Popravke  y

Vodonepropustljivost sistemom kristalizacije H-Kristalom daje puno prednosti:

  • zatvara statične pukotine i  do 0,4 mm,
  • postojan je i trajan, aktivira se bilo kada u prisustvu vode,
  • ne zahteva suvu podlogu , čak mu je potrebna mokra podloga, 
  • ne zahteva pri ugradnji suve vremenske uslove,
  • nije mu potreban prajmer, a ni izravnjana podloga,
  • beton sa H-Kristalom pri zatrpavanju zemljom, korišćenju metalnih elemenata, mreža itd ne zahteva nikakvu zaštitu,
  • može da se nanosi sa bilo koje strane konstrukcije – negatívne ili pozitivne, 
  • nemožete da ga probušite,odkinete ili rasečete.

Smanjenje izdataka 

Kristalizaciona tehnologija H-Kristal je jeftinija nego većina ostalih hidroizolacionih metoda. Ubrzava gradjevinske radove  i smanjuje izdatke gradilišta time što skraćuje vreme i rad kao što je potrebno sa tradicionalnim sistemima.