H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

 

Preduzeće HIDROBETON d.o.o. je registrovano i izvodi radove još od 2001 god. Radnici preduzeća koje je bilo 14 godina ekskluzivni uvoznik materijala XYPEX, a od 2014.god je ekskluzivni distributer materijala H-KRISTAL za Balkan i šire, imaju više od decenije iskustva sa ugradnjom kristalizacionih materijala u armirano betonske konstrukcije, podzemne i nadzemne objekte. Firma medju svojim referencama  ima  mnogo objekata, gde su izvodjeni razni radovi spojeni sa hidroizolacijom, impregnacijom kao i zaštitom konstrukcija  pomoću kristalizacione tehnologije.

Od januara 2003.god. Hidrobeton d.o.o. je ekskluzivni predstavnik japanskih proizvoda ADEKA. To su jedinstvene bubrece gume i paste za koje proizvodjač deklariše da imaju neograničeni broj širenja i skupljanja u kontaktu sa vodom i da im je rok trajanja 100 godina. Kako smo od tada ugradili velike količine ovih materijala, možemo da posvedočimo da japanski proizvodi ADEKA nemaju konkurenciju na svetu.

Od 2011 gododine preduzeće Hidrobeton d.o.o. poseduje sopstveni poslovni prostor u Beogradu na adresi Popova bara nova 1 br.12 na Zrenjaninskom putu, kod Like sistema.

Filozofija firme je bazirana je na korišćenju visokokvalitetnih  materijala i tehnologija kao i visokog nivoa tehničkih znanja. Firma obezbedjuje kompletne usluge celovitog sistema zaštite armirano-betonskih konstrukcija  uključujući zatvaranje pukotina, tačkaste prodore, kao i dilatacione spojnice.

H-Kristal  materijali se u novije vreme sve više koriste u objektima novogradnje, gde predstavljaju sistemsko rešenje za hidroizolaciju objekata, ali se takodje veoma često koriste i u slučajevima sanacija, gde tradicionalni membranski sistemi nisu zadovoljili.

Kristalizacioni materijali postoje još od 1969 godine. Ako upotrebimo kristalizacionu hidroizolaciu, izbegavamo rad potreban za izradu membrana ili višestrukih premaza. H-Kristal smanjuje obim kapilarnih pora u betonu, smanjuje koeficiejnt filtracie betona i do 2000 puta. Ova tehnologija ima pozitivan uticaj na kvalitet mnogih drugih parametara gradjevinskog betona. Beton sa dodatkom H-Kristal je zaštićen od segregacije, nepropustljiv je za transformatorsko ulje, naftu, benzin, agresivne uticaje sredine, od uticaja hlorida, od krečnjaka, povećava protivpožarnu otpornost betona. Beton obrađen H-Kristalom postaje protivpožarna barijera. Pozitivne osobine i efekti  na beton, kao i jednostavnost ugradnje i mogućnost reciklovanja izolovanog betona su osobine koje nas vode ka aplikaciji i usadjivanju materijala H-Kristal na našem tržištu.

 

Naš tim:

Direktor

  

Boža Mladenović

  

 + 381 (0) 63 8521 514

  

mladenovic.bozaZMAZTE_TENTO_TEXT@madnetZMAZTE_TENTO_TEXT.rs

hidrobet@eunet.rs

momir.rogicZMAZTE_TENTO_TEXT@hidrobetonZMAZTE_TENTO_TEXT.rs

info@hidrobeton.rs

Komercijalni direktor

Momir Rogić

 + 381 (0) 64 1 333 819

    

Teknički referent 

Ivan Petković

 + 381 (0) 64 2588 715

Knjigovodstvo

SA Konto

 + 381 (0) 64 198 2960

Sekretarijat

Tamara Mladenović