H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

2019.god i zdravstvo

2019.- sonde

Mali za nas ali veliki problem za investitora. Sonde termalnog grejanja sa velikom dubinom. Sanacija materijalima i tehnologijom Hidrobeton

2019.- Temerin škola

Manja sanacija. 152 stuba hidroizolovana tehnologijom i materijalima Hidrobeton

2019.-dijafragme

Objekat radjen dijafragmama.Na 2 etaži pod zemljom -podzemna garaža- spojevi sekcija dijafragmi.Kako to nije moguće kontrolisati ni na koji način , trebalo je rešiti te spojeve. Oko 30 spojeva u visini 3 m.Korišćena paleta materijala i tehnologija zatvaranja ...

2019.-Beograd-ozbiljan problem

Posle više godina došlo je do prodora vode u podzemnoj garaži kroz samu ploču sa spoljne strane.Ploča P-400m2 je podupreta i po obimu isečena. Zatvaranje prodora i hidroizolacija je radjeno paletom materijala i tehnologijom Hidrobeton.Radovi traju više

2019.-podzemna garaža D.Tucovica

Podzemna garaža. Posle oko 10 god.počeli su zidovi i pod da popuštaju. Segregacija betona pod napadom vode na - 2 spratu je uradila svoje.Korišćena paleta materijala i tehnologija Hidrobeton d.o.o.

2019.-Konjarnik

Mala sanacija. Po skidanju kondor traka i bitumena i po čišćenju do zdravog betona, radovi su izvedeni Hidrobeton kristalizacinom tehnologijom za vodonepropustnost

2019.god-kod Vuka

Drugi deo objekta započet u februaru. Kristalizaciona hidroizolaciona tehnologija Hidrobeton

Klinički centar Zrenjanin-Srbija

Kako su naši materijali ne štetni za zdravlje, na više problematičnih mesta su izvodjeni radovi.Prvi put su radovi trajali skoro 7 dana.Kako je investitor bio zadovoljan,ponovo su nas zvali posle nekoliko meseci za preostale probleme.Tada su radovi trajali ...

VMA - vojno medicinska akademija Beograd-Srbija

Problem je bio na par mesta a najizraženiji na jednom velikom zidu.Sa malom sanacijom i premazima je problem rešen.Posao skoro zanemarljiv ali lepa referenca. Radovi izvodjeni 2008 god. Do danas bez reklamacije

Bolnica, Nitra

Hydroizolácia betónových konštrukcií spodnej stavby. Utesnenie pracovných škár tesniacou zmesou.