H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

Hemijska zaštita (nafta, nuklearni objekti)

Benzinska stanica Bubanj Potok-Srbija

U samoj zgradi stanice je bio problem sa podzemnim vodama.Probali su više rešenja ali bez uspeha.Problem su bili i spojevi oko cevi rezervoara za benzin i naftu.U zgradi smo na podu uradili holkere sa Xypex dry packom a pod izolovali Xypex concentratom.Oko spoljnih ...

Rafinerija Beograd-Srbija

Pored radova na šahti koju je stalno punila reka Dunav,bazena gde se nalaze neke mašine a pumpe stalno izbacivale vodu ,radjena je i sanacija bazena za odpadne agresivne hemikalije.Bazen je bio veličine 5m x 4m dubine 3m.Korišćen je Xypex dry pack i 2 x premaz ...

IZOMAT Nová Baňa

V areáli podniku boli zrealizované na betónových plochách 11-ich trafostaníc a autoumyvárky ochranné izolačné nátery materiálom Xypex na zabráneniu priesaku ropných látok do pôdy.

Benzinska pumpa Slovnaft, Žilina

Realizácia tlakovej kryštalickej izolácie betónových konštrukcií umyvárky áut a refiží proti prieniku vody a ropných látok.

Benzinska pumpa Slovnaft Banská Bystrica - Uľanka

Celoplošné utesnenie betónových plôch stáčacích miest čerpacej stanice PHM. Xypexový náter zabránil priesaku ropných produktov do pôdy.

Benzinske pumpe Slovnaft, OMV, MOL

Izolácia plôch proti úkapom ropných produktov materiálom Xypex Modified.

Objekat punjenja u rafineriji Slovnaft

Izolácia betónových plôch proti priesakom rope a ropným látkam do pôdy.

Rezervoar odpada

Realizácia tlakovej kryštalickej izolácie XYPEX pre zabezpečenie nepriepustnosti, sanácie a ochrany betónov v zásobníkoch pieskového kalu č. 107a 108, v závode HEBEL LSH PÓROBETÓN Šaštín - Stráže.

Temeljne konstrukcije - Nafta Gbely

Utesnenie betónových základov pod náhradným zdrojom elektrickej energie a šachty pod vstupnou separáciou ako ochrana proti prieniku transformátorových olejov a ropných produktov do pôdy.

Transformatorske kućice - vodné elektrárne Krpeľany, Sučany

Realizácia izolácie betónových plôch proti prieniku transformátorových olejov.

Slivna mesta - ČSPH ARAL

Ošetrenie podkladných betónových plôch v priestore stáčacích miest proti priesakom ropných produktov do pôdy.

Ekološka zaštita na naftovodu - prijemna komora Radošovce

Celoplošné utesnenie prijímacej komory za účelom zabráneniu priesaku ropných látok do okolitej pôdy.

Rezervoar sa natrijum hloridom Atochem, Isere, Francúzsko

Táto betónová nádrž v zariadení Atochem v Isere bola opotrebovaná pôsobením agresívneho účinku chlorečnanu sodného. Xypex sa použil na odstránenie priesakov a ochranu betónovej štruktúry pred ďalším ničením. Po tom, ako boli pieskom prečistené ...