H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

Mostovi-brane

Most i staza - Beniakovce

Xypex Concentrate bol realizovaný ako jediná izolácia mostovky nového mostu obce Beniakovce. Rímsy mostu a lávka pre peších boli vybetónované betónom s obsahom 2% Xypex Concentrate Admix.

Obilaznica grada Košice, most D202, Prešovská-Sečovská

Nosnú konštrukciu (mostovku) monolytického mostu, ktorý je súčasťou novobudovaného obchvatu mesta Košice, bolo potrebné zaizolovať proti vode. Ako hlavná izolácia je použitý Xypexs Concentrate DS1. Dĺžka mostnej konštrukcie je 146 m.

Most Dedinky, sanacija konstrukcije mosta

Oblúkový most cez riečku Hnilec pri obci Dedinky bol postavený v roku 1949. Nakoľko na moste neboli vykonávané žiadne opravy, nastalo zvetrávanie betónov, korózia, opadávanie krycej vrstvy výstuže a betónov. Po mechanickom odstránení uvoľnených ...

Objekat mosta, Zákamenné

V dôsledku nekvalitného betónu (nevyhovujúce odtrhové skúšky) bola kryštalická izolácia Xypex vybraná ako jediný materiál schopný zabezpečiť hydroizoláciu železobetónovej mostovky jednopoľového trámového mosta. Pri rekonštrukčných prácach ...

Objekti mosta autoputa D1

Na mostoch číslo 213 a 210 v úseku Hybe-Važec diaľnice D1 boli izolované dažďové žľaby betónových dielcov materiálmi Xypex. Aplikácia Xypex slúži ako systémová, t.j. primárna aj sekundárna ochrana betónových žľabov proti korózii, účinkom ...

Program mostova

Realizácia ochranných náterov betónových konštrukcií mostných pilierov, mostných ríms a šácht hmotou XYPEX.