H-Kristal za gradjevinske firme

Proizvodi H-Kristal za poboljšanje vodonepropustljivosti betona su dodaci ili premazi za zaštitu i popravku betona.

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za arhitekte

Betonska masa je nezaštićena od vode, od hemikalija i od široke skale drugih negativnih štetnosti iz okolne sredine.H-Kristal odoleva uticajima odmah a pre nego počnu problemi u betonu, a to smanjivanjem propustljivosti betona i povećanjem njegove[...]

VIŠE INFORMACIJA

H-Kristal za inžinjere

H-Kristal kristalizaciona tehnologija nema nikakvih ograničenja kada je reč o hidroizolaciji betona, trajnosti i zaštiti betonskih proizvoda.

VIŠE INFORMACIJA

Za proizvodjače betona

H-Kristal M je specijalni proizvod, koji se dodaje u beton u momentu pripreme betonske smeše.

VIŠE INFORMACIJA

ČOV Trenčianska Teplá, oprava pojazdových dráh

Požiadavka investora bola sanovať a utesniť skorodované a poškodené betóny pojazdových dráh, lapača piesku a telo prívodných kanálov. Hlavnými príčinami poškodených a skorodovaných betónov boli účinky agresívnych odpadových vôd a priame pôsobenie poveternostných vplyvov. Poškodené a uvoľnené fragmenty betónov boli mechanicky odstránené a takto pripravený podklad dôkladne očistený. Izolácia pôvodných betónov bola vytvorená aplikáciou Xypex Concetrate. Vysprávky betónových plôch boli realizované cementovou maltou s prísadou kryštalickej izolácie Xypex Admix C1000. Celková ochrana betónov bola zabezpečená náterom Xypex Modified.